Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
23 November 2018

IVISYS (’IVISYS’) har ingått nya serviceavtal med existerande kunder, och har därmed passerat 1,0 MSEK i återkommande årliga serviceintäkter.

VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTERAR

”Denna utveckling ligger i linje med bolagets ambition om att 15 % av försäljningsvärdet på nya installationer skall återkomma som årliga serviceintäkter. Vi har många pågående diskussioner kring serviceavtal på tidigare installationer och förväntar en löpande ökning av intäkter från serviceavtal.” säger IVISYS VD Mikael Sjöholm.
Vid senaste företagspresentation förklarades vart inkomsterna skall komma ifrån och hur de förväntas utvecklas, se presentationen här: https://investor.ivisys.com/ivisys-makes-new-company-presentation-in-gothenburg/

CERTIFIED ADVISER

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS’.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, Styrelsens Ordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

OM IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.