Press Release
IVISYS AB
556998-4981
06Februari 2019

 

Per den 4 februari 2018 har IVISYS fastställd värdet av inneliggande order, inklusive avsiktsförklaring som publicerades den 31 januari, till strax över 10,0 MSEK för leverans jämnt över hela året 2019. Då återstår att säkra ytterligare minimum 10,0 MSEK i order till fakturering innan utgången av 2019 för att hålla tidigare publicerade omsättningsmål, vilket kvarstår som lägsta uttalade målsättning.

Ett antal existerande kunder har utvärderat IVISYS lösningar i kortare eller längre tid, och bolaget förväntar att dessa kunder kommer att placera uppföljningsorder på ett flertal anläggningar löpande framöver. Detta har vi sett med senaste ordern till Nobel Biocare, och andra kunder har liknande utökade behov.

Efter uppköpet av ICS Image Control sommaren 2018, har bolaget under hösten 2018 spenderatstora resurser föratt åstadkomma en lyckad teknologisk integration av ICS produkter och IVISYS produkter. Detta så att produktportföljen blir homogen, med de bästa komponenterna (unik patenterat mjukvara och sofistikerade industrilösningar) från båda bolagen ochdärigenom erbjuderunika attraktiva lösningar till marknaden.

Vidare har bolaget under hösten 2018rekryterat kompetens inom AI och utvecklat AI komponenter som stärker IVISYS produkter framgent i förmågan att utnyttja ”Deep Learning” och ”Machine Learning” som verktyg för kunderna, så att systemen blir adaptiva i förmågan att justera inspektionsparameter.

Under 2018 nästan tredubblade bolaget sin omsättning, och under 2019 förväntas omsättningen öka med mera än 300 %. Resultatet av verksamheten under 2018 belastades av integrationskostnader, utveckling av AI komponenter, samt nerskrivning av aktiver i IVISYS Sweden AB for att ha samma slimmade balansräkning som IVISYS i övrigt. Detta har medfört ett negativt resultat för 2018, men samtidigt skapat förutsättning för ett lönsamt 2019 redan under första kvartal, som prognosen ser ut nu.

VD Mikael Sjöholm kommenterar:

”Låt mig först konstatera att jag är långt ifrån nöjd med det ekonomiska utfallet under andra halvårte2018. Utmaningen i att integrera IVISYS unika programvara med IVISYS Sweden AOI expertis samtidigt som vi måst färdigställa ett antal ingångna, mycket komplexa, utvecklingsprojekt har varit större än vi kunnat föreställa oss.

Med detta sagt ser jag nu med tillförsikt framtiden an. Vår produktutveckling mot mer standardiserade produkter fortlöper enligt plan. Vår omstrukturering av interna resurser och säkerställande av att ha rätt personal och kompetens i bolaget är på plats. När jag stannar upp och värderar allt det vi har åstadkommit på den korta tid som våra 2 bolag jobbat ihop, glädjs jag av den kompetens och entusiasm som,trots hårt slit,flödar hos våra duktiga medarbetare.

Med 2018 bakom oss, med en intensiv integrationsprocess, ser vi att flera av våra stora kunder vill ställa sig bredvid Nobel Biocare med bekräftande åter beställningar av färdigutvecklade produkter. För närvarande, februari 2019, har vi redan inneliggande order som säkrar hälften av vår budgeterade och kommunicerade omsättning på 20,0 MSEK för 2019.

Vi ser detta som en bekräftelse på bolagets affärsidé om att erbjuda avancerade AOI standardlösningar som kan levereras i större antal till marknaden”

CERTIFIED ADVISER

Sedermera Fondkommission är CertifiedAdviser till IVISYS.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, StyrelsensOrdförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys.

Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volymmarknad i stark tillväxt. Automationsbranchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag.