Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
15 juni 2018

IVISYS AB (“IVISYS”) har mottagit tre nya ordrar från tre olika kunder, av det
totala värdet ca. 660 TSEK. Dessa ordrar kommer att påverka resultatet i Q2 och
Q3 2018.

Den första ordern är till en ny kund där IVISYS vision-system kommer vara en
integrerad del av DP patternings tryckerimaskin och ska finnas på alla nya
maskiner. Den andra ordern är en upprepad order från TC Tech. Den tredje ordern
är en beställning av ett service- och supportkontrakt till Atlas Copco.

CEO Mikael Sjöholm kommenterar

“Dessa tre ordrar bekräftar oss i vårt arbete och våra ambitioner för framtiden,
först och främst genom att ytterligare utöka vår kundbas, för det andra genom
att få våra system integrerade i maskinleverantörers produkter och slutligen
genom att utöka den service och support som vi tillhandahåller. Service- och
supportavtal är en viktig del av vårt erbjudande som våra kunder efterfrågar.
Detta kommer vara en återkommande inkomstkälla för IVISYS och bör, över tid, stå
för mer än 15% av IVISYS årliga omsättning. Slutligen vill jag understryka att
jag alltid värdesätter återkommande ordrar från befintliga kunder, då de
bekräftar värdet och kvaliteten på de leveranser som vi redan har slutfört”
säger Mikael Sjöholm.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, Styrelseordförande för IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 juni 2018.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som
kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade
lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara
det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till
skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra
komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla
komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS
patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse
processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja
högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än
sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid
på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.