Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-04-29

Den 27 april 2016 avslutades nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med IVISYS AB:s (”IVISYS”) listningsemission 2015. Totalt nyttjades 96 535 teckningsoptioner av serie TO 1, vilket innebär att IVISYS tillförs cirka 0,9 MSEK före emissionskostnader.

Totalt nyttjades 96 535 teckningsoptioner, innebärande att 96 535 nya aktier registreras hos Bolagsverket. IVISYS tillförs i och med detta cirka 0,9 MSEK före emissionskostnader. Antalet aktier i IVISYS kommer efter registrering hos Bolagsverket att uppgå till 6 836 535 stycken och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 230 576,30 SEK.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Vid eventuella frågor avseende IVISYS teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.