Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-04-13

[dropcaps2]I[/dropcaps2]dag, den 13 april 2016, inleds nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med IVISYS AB (”IVISYS”) listningsemission. Nyttjandeperioden pågår till och med den 27 april 2016. Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i IVISYS till en kurs om 8,95 SEK per aktie.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie TO 1

• Teckningstid: 13-27 april 2016 (genom samtidig kontant betalning senast kl. 15:00 den 27 april 2016).
• Antal utestående teckningsoptioner av serie TO 1: 870 000 stycken.
• Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i IVISYS till en kurs om 8,95 SEK per aktie.
• Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs IVISYS cirka 7,8 MSEK före emissionskostnader.
• Sista dag för handel med teckningsoptioner: 25 april 2016.
• Värdering i aktuellt erbjudande: Cirka 60,3 MSEK.

Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie TO 1, samt anmälningssedel, finns tillgängliga på IVISYS (www.ivisys.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptioner av serie TO 1

• Teckningsperiod inleds: 13 april 2016.
• Sista dag för handel med teckningsoptioner: 25 april 2016.
• Teckningsperiod avslutas: 27 april 2016.
• Betalning: Samtidig kontant betalning senast kl. 15:00 den 27 april 2016.
• Planerad kommunikation av utfall: V. 17, 2016.
• Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: V. 19, 2016.

Så här gör du för att nyttja dina teckningsoptioner av serie TO 1

Har du dina teckningsoptioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerade teckningsoptioner)?

I det fall optionsinnehavaren har sina optioner i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring (förvaltarregistrerat ägande) ska teckning/betalning ske till respektive förvaltare som ger instruktioner avseende hur man går tillväga för att nyttja sina teckningsoptioner. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden 13 april till och med den 27 april 2016. För mer information och för vidare instruktioner avseende hur du går tillväga för att nyttja dina teckningsoptioner, vänligen kontakta din förvaltare i god tid. En teaser innehållande en sammanfattning av villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 utsändes till samtliga som har sitt innehav förvaltarregistrerat.

Har du dina teckningsoptioner på ett VP-konto (direktregistrerade teckningsoptioner)?

Ingen emissionsredovisning kommer att skickas ut. Dock utsändes teaser innehållande sammanfattning av villkor för teckningsoption av serie TO 1. Anmälningssedel finns även att tillgå på IVISYS (www.ivisys.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

I samband med att anmälningssedel skickas in till Sedermera Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. Under teckningsoptionernas löptid ges möjlighet till omvandling från teckningsoptioner till aktier under perioden den 13 april till och med den 27 april 2016. Anmälningssedel och likvid ska vara Sedermera Fondkommission tillhanda senast kl. 15:00 den 27 april 2016. Så snart både teckning och betalning har registrerats hos Sedermera Fondkommission ersätts teckningsoptionerna med interimsaktier i väntan på registrering hos Bolagsverket. Därefter ersätts interimsaktier med aktier.

Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte avyttras senast den 25 april 2016, alternativt nyttjas senast den 27 april 2016, förfaller utan värde. För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier alternativt säljer dina teckningsoptioner.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Vid eventuella frågor avseende IVISYS teckningsoptioner av serie TO 1, kontakta

Sedermera Fondkommission
Telefon: 0431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.