Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
11 November 2019

Rättelsen avser MAR hänvisningen.

IVISYS AB (‘IVISYS’) har mottagit en order på två IVISYS Pallet Inspectors från ICAGruppenAB. Värdet på beställningen är ca. 220.000 Euro och kommer att påverka resultatet under fjärde kvartalet 2019 och andra kvartalet 2020.

VD MIKAEL SJÖHOLM KOMMENTARER

”Vi är mycket stolta över att vi har fått en order på två Pallet Inspectors från ICA. Detta är vår första order från ICA, och vi hoppas att detta är början på ett långsiktigt partnerskap. Efter en grundlig utvärdering av marknaden valde ICA vår Pallet Inspector som bekräftar den höga standarden för kvalitetsinspektionssystem som vi erbjuder och vår position på marknaden. Detta är en mycket viktig beställning för IVISYS, eftersom det är vår första beställning av en IVISYS Pallet Inspector. Denna specifka egenutvecklade produkt – IVISYS Pallet Inspector – har en stor potential eftersom den har visat sig vara en mycket intressant lösning för ett brett urval av företag som hanterar både nya och begagnade pallar. Vi har ett antal offerter ute till en rad möjliga kunder gällande denna produkt, och kunderna letar efter en lösning för att inspektera pallar för olika potentiella brister och för sortering. Det finns ingen omedelbar konkurrerande produkt på marknaden och pallarna inspekteras idag manuellt. Marknaden för IVISYS Pallet Inspector är stor och kan generera många nya order redan från nästa år. Med denna order har bolaget för närvarande inneliggande order till ett värde om ca: 12,0 MSEK, inklusive avsiktsförklaringar. Vi ser mycket fram emot att installera lösningen så snart som möjligt och parallellt erhålla många nya beställningar för vår IVISYS Pallet Inspector”, säger IVISYS VD Mikael Sjöholm

CERTIFIERAD RÅDGIVARE

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB
Telefon: +46 11 32 30 732
E-mail: ca@skmg.se

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, ordförande, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 November 2019.

OM IVISYS

IVISYS kombinerar kunskapen från två tidigare fristående teknikföretag. Det ena med en unik programvara (baserat på patenterade algoritmer) för bildbehandling och det andra med lång erfarenhet inom ljus och optik, vilket möjliggör unika lösningar för bildanalys. Produktutbudet av IVISYS med IVISYS Pro-programvaran, användningen av artificiell intelligens (AI) och enastående kvalitet inom ljus- och sensorkunskap ger branschen automatiska visionslösningar som är pålitliga, snabba och flexibla. Med en portfölj av standardlösningar som kan integreras i de flesta industriproduktioner är IVISYS verksamma på en global volym marknad i stark tillväxt. Automations branchen drivs för närvarande starkt av industrins 4,0-tillvägagångssätt. De lösningar som IVISYS erbjuder är tillgängliga för de flesta industriella tillverkare och erbjuder snabb ekonomisk avkastning jämfört med den befintliga manuella kontroll som ofta används i branschen idag. IVISYS har utvalts som “TOP 10 Machine Vision – System leverantör i Europa 2019” av Technology Insights Manufacturing.