Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
5 juli 2017

Det danska analysföretaget Aktieinfo ApS har släppt sin första analys av IVISYS AB (”IVISYS”). Baserat på en femsidig rapport ger Aktieinfo IVISYS AB en “börja begränsat köp”-rekommendation, både när det gäller kort- och långfristiga placeringar. Här är en sammanfattning av några av huvudpunkterna.

Aktieanalytikerna på Aktieinfo har publicerat en analys som bedömer investeringsobjektet IVISYS AB. Både den korta och långsiktiga rekommendationen är “börja begränsat köp”.

Några av huvudpunkterna i rapporten är:

– Kortsiktig rekommendation: “Börja begränsat köp”. Kursutveckling 0 – 6 månader: 5,0-8,0 SEK

– Långsiktig rekommendation: “Börja begränsat köp”. Kursutveckling 12 – 18 månader: 8,0-12,0 SEK

– Marknaden för visionsystem växer snabbt och skalbarheten är hög, den potentiella uppsidan för ”IVISYS” anses vara ”enorm”

– Aktieinfo ser flertalet tecken som indikerar att IVISYS försäljningsinsatser börjar realiseras

– En av IVISYS styrkor är företagets unika produkter som är belagda med patent i Danmark, USA, Kina och Japan

– Analysföretaget kategoriserar IVISYS som ett investeringsobjekt med “hög risk / hög avkastning”

Dessutom konstateras i rapporten att IVISYS kan vara ett mål för övertagande samt pekar på det faktum att det är en ganska stor bedrift för IVISYS att kategoriseras som en av de tio bästa vision systemleverantörerna. Detta när konkurrensen är mycket större företag så som Cognex, Datalogic, Microscan och National Instruments.

Rapporten hänvisar också till det faktum att ”Association for Advancing Automation” bedömer att marknaden för visionsystem växte med 10% i första kvartalet 2017 och tillägger att om ledningen spelar sina kort rätt, skulle IVISYS kunna möta en mycket spännande framtid på en så livlig marknad.

En av anledningarna till denna optimism enligt rapporten är att IVISYS snart kan komma inför ett genombrott eftersom företaget håller en hög takt när det gäller att presentera erbjudanden för potentiella kunder. Dessutom pekar rapporten på nyligen framgångsrika order från amerikanska GKN Sinter Metals och tyska LuK Schaeffler vilket kan leda till bredare samarbetsavtal. Om sådana kunder börjar placera uppföljningsorder kan de ge viktiga och banbrytande genombrott i IVISYS försäljning.

Rapporten belyser också en rad risker, till exempel de många riskerna med att investera i ett litet företag med begränsade resurser gällande ekonomi och personal och drar en parallell med små börsnoterade bioteknikföretag som har visat lovande resultat men som fortfarande behöver myndighetsgodkännanden. I IVISYS-fallet: Om företagets lösningar erhåller validering från en stor kund motsvarar den ett sådant godkännande och IVISYS-försäljningen kan verkligen ta av.

Den fullständiga rapporten är (endast) tillgänglig på danska på Aktieinfo.net, få tillgång till den genom att klicka här .

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är IVISYS’ Certified Adviser.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-mail: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS tillhandahåller visionbaserade kvalitetskontrollslösningar för industrin. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att utföra komplicerade kvalitetskontroller samtidigt som det befintliga produktionsflödet inte påverkas. Till skillnad från existerande lösningar, gör IVISYS tillvägagångsätt det möjligt att utföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera flertalet komponenter i en enda direkt process. Lösningarna baseras på IVISYS patenterade bilddatabehandling som skiljer sig fundamentalt från de konventionella processer som används inom visionssystem idag. IVISYS är kapabelt till att utnyttja högupplösta kameror i företagets bildbehandling och samtidigt behandla bildinformation snabbare än bolagets konkurrenter. De lösningar som erbjuds har en genomsnittlig återbetalningstid på cirka sex månader för kunder som för närvarande förlitar sig på mekanisk eller manuell kontroll.