Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2015-04-13

Idag, den 13 april 2015, inleds handeln i IVISYS AB:s (”IVISYS”) aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Nasdaq First North i Stockholm.

IVISYS AB – automatisk kvalitetskontroll till tillverkningsindustrin

IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktionsserier som mindre tillverkare med kortare serier, där bolagets primära målgrupp finns. Bolagets initiala fokus är den europeiska fordonsindustrin, som består av drygt 3 000 tillverkare. Till denna målgrupp kan bolaget erbjuda ett kvalitetskontrollsystem som är anpassat till täta produktbyten.

Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, hårdvara och mjukvara, som utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. IVISYS visionssystem säkrar att IVISYS kunder kan leverera produkter utan fel, vilket har ett stort värde för IVISYS målgrupp. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. IVISYS skalar på så vis bort en stor kostnad för kunden då traditionella kvalitetskontrollsystem inte kan ändras utan att en specialist kallas in. Förutom den direkta konsultkostnaden sparar kunden också värdefull produktionstid.

IVISYS genomförde i februari/mars 2015 en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Genom emissionen tillfördes IVISYS initialt cirka 12,2 miljoner kronor (före emissionskostnader) genom aktier. Vid fullt nyttjande av de vidhägande teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare cirka 7,8 miljoner kronor (före emissionskostnader) i ett senare skede.

Handel på Nasdaq First North i Stockholm

Idag inleds handeln i IVISYS aktier och teckningsoptioner av serie TO 1. Aktien handlas under tickern IVISYS med ISIN-kod: SE0006800439 och teckningsoptionen handlas under tickern IVISYS TO 1 med ISIN-kod: SE0006800447.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag

Innehavare av teckningsoptioner äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 8,95 kronor per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 13 april – 27 april 2016. Detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15.00 den 27 april 2016. Aktier bokas ut tidigast 15 dagar därefter.

Certified Adviser och finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS och agerade även rådgivare i listningsemissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com