Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-11-28

IVISYS AB (“IVISYS”) meddelar att det kinesiska patentverket har utfärdat ett officiellt godkännande av bolagets patent för ”Method and Device for Finding Nearest Neighbor”. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne. Patentet täcker ett unikt och snabbt sätt att söka i stora bilddatabaser, vilket är värdefullt även på andra områden inom bildbehandling utöver det område som IVISYS fokuserar på idag.

CTO Moatasem Chehaiber kommenterar

”Vi är mycket nöjda med detta godkännande från det kinesiska patentverket, SIPO. Patentet bekräftar att vår syn på bildbehandling verkligen är innovativ. Genom patentet, vilket är vårt första godkända patent i Kina, står vi i ett än starkare läge när det gäller att säkra våra immateriella rättigheter över hela världen.”

Under 2015 beviljades IVISYS sina två amerikanska patent. Båda patenten används i IVISYS bildbehandlingsteknik som driver bolagets snabba och flexibla lösningar för automatiserad visuell kvalitetskontroll. Patentet, som nu blivit godkänt av det kinesiska patentverket, kan tillämpas för att förbättra ett brett spektrum av processer inom datorseende såsom mönsterigenkänning och innehållsbaserad bildhämtning i databaser.

Det nyligen godkända patentet är en skapelse av IVISYS:s CTO Moatasem Chehaiber och har tidigare godkänts i USA, Japan samt Danmark och ansökningar om godkännande av patentet har inlämnats i Europa, Kanada och Indien. Att skydda IVISYS:s immateriella rättigheter är en del av bolagets långsiktiga strategi.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Moatasem Chehaiber, CTO, IVISYS AB
Telefon: +45 31 70 31 38 / +45 30 32 89 64
E-mail: mc@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 november 2016.