Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-09-19

IVISYS AB (“IVISYS”) har erhållit en order från en nordisk återförsäljare av hälsovårdsprodukter och mat. Ordern avser en optimerad lösning för verifikation av korrekt fastsättning av exempelvis sprayhuvuden och skruvkorkar på plastbehållare. IVISYS planerar att leverera inspektionsstationen under Q4 2016 och ordervärdet är cirka 20-25 000 euro, vilket förväntas att erhållas under Q4 2016. 

VD Jakob Kesje kommenterar

”Utöver vårt huvudfokus på fordonsindustrin är slutpaketering definitivt ett område där vi ser att många har nytta av vår teknologi. Vi ser därför fram emot att leverera denna lösning och hjälpa kunden att förbättra sin kvalitetskontroll”, säger IVISYS VD Jakob Kesje.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 september 2016.