Pressmeddelande

IVISYS AB
556998-4981
2016-08-08

IVISYS AB (“IVISYS”) har erhållit en testorder från en global tillverkare av metallkomponenter med huvudkontor i Japan. Ordern avser en lösning gällande en inspektionsstation för noggrann mätning av komponenter i serieproduktion, med en toleransnivå på 0,03 mm. Ordern är beräknad att levereras under Q3 2016.

Testordern avser en lösning liknande IVISYS Advanced Conveyor Inspection Station, vilken är en inspektionsstation skräddarsydd för att utföra löpande inspektioner.

Ordervärdet är mindre och anses inte av kurspåverkande karaktär.

VD Jakob Kesje kommenterar

“Vi är mycket glada över att ha fått denna order. Marknaden för denna typ av in-line mätning är starkt växande eftersom visionssystem förhållandevis nyligen fått teknologi som har kapacitet att genomföra mätningar av detta slag. Vi ser fram emot att leverera vår testlösning då vi är övertygade om att vi kan möta de mycket högt ställda toleranskraven”, säger IVISYS VD Jakob Kesje.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 augusti 2016 kl.8:30 CET.