Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-07-04

IVISYS AB (“IVISYS”) har ingått ett formellt partnerskap med det slovakiska bolaget FMach S.R.O. (”FMach”). FMach är en leverantör inom konsulttjänster, automation och ingenjörsarbete. FMach kommer att marknadsföra IVISYS visionslösningar som blir en del av FMachs produktkatalog.

Idag, den 4 juli 2016, meddelar IVISYS att företaget ingått ett formellt samarbete med FMach S.R.O. FMach är ett privatägt företag med sin bas i Zilina i Slovakien. Enligt avtalet blir FMach en formell leverantör av IVISYS produkter i Slovakien. FMach kommer att erbjuda både IVISYS inspektionsstationer men även integrera IVISYS teknologi ihop med FMachs egna tillverkningssystem. FMach erbjuder ett brett spektra av tjänster för tillverkare och har betydande erfarenhet av systemlösningar. FMach är till exempel utvald leverantör av automationslösningar till Kia Motors S.R.O. i Slovakien.

Partnerskapet har potential att skapa en synergi för bägge parter. FMachs erfarenhet inom att utveckla och konstruera avancerade automationslösningar kommer att skapa förutsättning för utveckling inom bägge företag.

VD Jakob Kesje kommenterar

“Vi är mycket nöjda över att kunna meddela vårt nya partnerskap med FMach. FMach har lång och gedigen erfarenhet inom avancerande automationslösningar. De har dessutom en kundbas som har ett ökat intresse av automatiserad kvalitetskontroll. Genom att ha en lokal partner i Slovakien kommer vi att komma mycket närmare potentiella kunder i Centraleuropa, där ett flertal av underleverantörerna inom den europeiska bilindustrin finns. Det nya partnerskapet stämmer väl överens med vårt strategiska fokus”, kommenterar VD Jakob Kesje.

FMach conveyor

Exempel: FMach conveyor

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.