Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-04-27

IVISYS AB (“IVISYS) har fått en order på ett inspektionssystem från ett företag som tillverkar och säljer matförpackningar. Systemet kommer att verifiera korrekt märkning i flertalet av företagets produkter. Systemet levereras i sin helhet under Q2 2017. Ordern har ett värde på ca. 40.000 Euro och förväntas bidra till IVISYS Q2 resultat.

Kunden kommer att förses med ett kvalitetssäkringssystem som kommer att utföra in-line inspektion i mycket hög hastighet för olika typer av förpackningar. Systemet kommer att möta kundens behov i att kunna utmärka ett stort antal produktvariationer och kommer att operera i in-line hastighet.

CEO Jakob Kesje kommenterar

“Det är glädjande att vi får chansen att leverera detta system till paketeringsindustrin. Verifiering av korrekt produkt skiljer sig nämnvärt mot att kontrollera godtyckliga defekter, vilket har varit den typ av projekt som vi har varit mest involverade i hittills. Variationerna i antalet produkter i kombination med hastigheten på produktionslinjen ger kommer att ge oss ett bra tillfälle att verkligen sätta vår extremt snabba bildbehandlingsprogramvara i arbete. Dessutom kommer detta projekt att fungera som en viktig referens på en marknad med tusentals potentiella kunder över hela världen.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017. 

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig grundläggande från de gängse processerna i användning inom visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.