Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-02-28

IVISYS AB (”IVISYS”) har fått en order på en automatiserad lösning för klassificering av päls från Kopenhagen Fur, ett stort pälsauktionshus. Systemet kommer att användas för klassificering av päls enligt en förinställd kvalitetssorteringsstandard. Ordern beräknas levereras under Q2 2017 och har ett värde på 20.000 euro vilket kommer bidra till IVISYS Q3 2017 resultat.

IVISYS CTO Moatasem Chehaiber kommenterar

“I grund och botten handlar det om att klassificera olika ytstrukturer. Vi är stolta över att ha valts ut för detta projekt eftersom det är bortom vad som normalt anses möjlig med vanlig visionteknik. Tillsammans med kunden kommer vi att undersöka hur tekniken lämpar sig bäst för deras specifika behov “, säger IVISYS CTO Moatasem Chehaiber.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Moatasem Chehaiber, IVISYS CTO
Telefon: +45 31 70 31 38 / +45 30 32 89 64
E-post: mc@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig grundläggande från de gängse processerna i användning inom visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.