Pressmeddelande
IVISYS AB
Ticker: IVISYS
556998-4981
27 oktober 2017

IVISYS AB (‘IVISYS’) tillkännager att de lämnat in en patentansökan till det svenska patent- och registreringsverket avseende ett ”System och Metod för optisk inspektion av ett objekt”. Patentansökan relaterar till ett system för optisk inspektion, vilket i allmänna termer tillhandahåller homogen belysning av objekt som förbättrar den övergripande noggrannheten av optiska inspektioner.

Visionssystemens förmåga att upptäcka defekter på ett snabbt och pålitligt sätt är starkt påverkat av belysningens kvalitet på objektet under inspektion. Både intensiteten och symmetrin av belysningen är viktiga i detta avseende. Av denna anledning förlitar sig visionssystemen vanligtvis på flera olika ljuskällor med olika typer av belysningsoptik. IVISYS’ nya patentansökan täcker ett nytt sätt att montera ljuskällor på, vilket säkerställer en mer homogen belysning av objekt än som annars är möjligt.

CTO Moatasem Chehaiber kommenterar

“Den nya patentansökan bekräftar att vi totalt sett är ett innovativt företag. Vår patentportfölj växer stadigt och med denna nya ansökan går vi bortom att bara ha mjukvarurelaterade patent då denna patentansökan avser byggandet av ren hårdvara. Jag är nöjd att vi har lyckats genomföra en F&U på hög nivå på bakgrund av våra ansträngningar i att skapa långvariga lösningar för våra kunder” säger IVISYS CTO Moatasem Chehaiber.

Vanligen i patentgodkännandeprocesser lämnas en ansökan först bara in i ett land. Efter godkännande lämnas efterföljande ansökningar in i andra länder. Så förväntas fallet även vara för detta nya patent då skydd av IVISYS’ immateriella rättigheter är en del av företagets långsiktiga strategi.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Moatasem Chehaiber, CTO IVISYS AB
Telefon: +45 31 70 31 38
E-mail: mc@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som ersätter både manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig väsentligt från gängse processer i användning av visionsystem idag. IVISYS kan nyttja kameror med hög upplösnings i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017