Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-06-30

IVISYS AB (“IVISYS”) har i senaste utgåvan av tidningen Manufacturing Tech Insights blivit utvald som en av de tio främsta leverantörerna inom visionssystem som en del av tidningens artikel avseende visionsindustrin.

IVISYS kan gladeligen meddela att tidningen Manufacturing Tech Insights, baserad i Kalifornien, har valt ut IVISYS som en av tio främsta leverantörerna i visionsbranschen. IVISYS är utvalt tillsammans med bolag från USA och Schweiz.

Manufacturing Tech Insights har i senaste utgåvan valt att fokusera på utvecklingen inom visionsindustrin – detta eftersom efterfrågan på utökad produktivitet har höjt intresset för automatiserat arbetsflöde, vilket möjliggörs av visionsteknologiska leverantörer. Tidningen har 25 000 prenumeranter.

Tidningen publicerade även en intervju med IVISYS två grundare, VD Jakob Kesje och CTO Moatasem Chehaiber.

CTO Moatasem Chehaiber kommenterar

“Det är mycket glädjande att uppnå denna typ av erkännande. Sedan verksamhetens grundande har vår teknik utgått ifrån en ny metod för bildbehandling. Att få denna typ av erkännande bekräftar att vår teknik är i nivå med andra etablerade industriledare – ledare som har en mycket längre historia än IVISYS. Detta är mycket tillfredsställande.”, säger Moatasem Chehaiber, CTO på IVISYS.

Länk till en digital upplaga av Manufacturing Tech Insights finns här:
http://www.manufacturingtechinsights.com/magazines/June/2016/

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Moatasem Chehaiber, CTO IVISYS AB
Telefon: +45 30 32 89 64
E-post: mc@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.