Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
8 februari 2018

Idag, den 8 februari 2018, tillkännager IVISYS AB (‘IVISYS’) att januari 2018 var en lönsam månad för IVISYS ApS (IVISYS operativa enhet). Det oreviderade resultatet är en EBIT på 705 TSEK och en omsättning på 1,4 MSEK för januari, som härrör från två redan offentliggjorda order.

IVISYS ApS har upplevt en lönsam månad i januari 2018 med en inkommande intäkt på 1,4 MSEK under månaden. Den siffran är signifikant vid jämförelse mot den oreviderade intäkten från hela året 2017, vilket är 2,4 MSEK. Således motsvarar intäkterna under januari 2018 58 % av hela årets intäkt 2017.

Resultatet från januari 2018 är en följd av orderingången av främst 2 order som tidigare är offentliggjorda.

VD Jakob Kesjes kommenterar

“Båda dessa order var baserade på noggranna screeningprocesser av kunderna, vilket säkerställde att IVISYS kunde möta deras väldigt högkvalitativa standarder. Det är väldigt tillfredsställande att vi har möjlighet att hjälpa företag, som redan är kända för att vara bästa i sin klass, att lyfta deras förmåga att leverera felfria produkter till en oöverträffad nivå. Vidare är det även tillfredsställande att kunna rapportera att vi såg ett betydande resultatpåverkan från våra order i januari. Detta resultat utgör en bra bas till det som skulle kunna bli vårt första lönsamma kvartal,” säger Jakob Kesje.

För ytterligare information:

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +46 (0) 763 111 911
E-mail: jk@ivisys.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är förpliktigade att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades in för publicering, genom ovanstående kontaktpersons försorg som anges ovan, den 8 februari 2018.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.