Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-01-18

IVISYS AB (“IVISYS”) har mottagit en förstudieorder från Atlas Copco, Belgien. Ordern avser en förstudie gällande identifiering av defekter. IVISYS planerar att genomföra studierna under Q1 2017. Ordervärdet är mindre än 10 000 euro vilket förväntas att erhållas under Q1 2017.

Atlas Copco är marknadsledande leverantör av energieffektiva industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner som en del av företagets diversifierade produktutbud. Förstudien kommer att användas av Atlas Copco att jämföra resultatet av automatiserad kontroll jämfört med manuell kontroll med hjälp av IVISYS Pro F programvara och anpassade hårdvara.

VD Jakob Kesje kommenterar

“Kvalitetsproblem som orsakas av porositet är vida spridd i alla branscher där svarvade metalldelar används i högtrycksmiljöer. Vi har framgångsrikt visat i tidigare fall att vi kan upptäcka sådana små ytdefekter, så vi ser fram emot att presentera vår teknik för Atlas Copco. Dessutom kommer denna order ge oss den första referensen i Benelux-regionen, vilket är glädjande eftersom våra produkter är mycket lämpliga för denna marknad med jämförelsevis höga arbetskostnader “säger IVISYS VD Jakob Kesje.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 januari 2017.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig grundläggande från de gängse processerna i användning inom visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.