Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
26 Juni 2017

IVISYS AB (‘IVISYS’) har mottagit order för en inspektionsstation från GKN Sinter Metals i USA, en division under GKN Group, som är en global leverantör till Automotive sektorn, med över 150 fabriker över hela världen och över 58.000 anställda. Ordern gäller ett integrerat vision system och en inspektionsstation för feldetektering. Ordervärdet är preliminärt på över 75,000 EUR och order förväntas att levereras under Q3 av 2017, och det samlade ordervärdet kommer påverka resultatet för Q3. Värdet på ordern kan öka när slutliga specifikationerna avtalas.

Ordern är en anpassad lösning för GKN, baserat på IVISYS ”Advanced Conveyor Inspection Station”; Dock med ett utökat skåp och fler inspektionspunkter. Det kommer att utföra tusentals inspektioner dagligen.

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

“Att få en order från en sådan framstående industriproducent, känd för sina höga kvalitetsstandarder och kunskap om tillverkning är verkligen en ära som vi tänker bygga på för framtiden. GKN är bland de största globala underleverantörerna till bilindustrin och strävar efter högsta standard i sin verksamhet. Att denna inspektionsstation kommer att levereras till USA visar också att vi kan bryta igenom globalt, även om produkten utgår från Skandinavien. Vi är naturligtvis väldigt entusiastiska över detta och ser också fram emot att tjäna GKN i framtiden.” Säger Jakob Kesje, VD IVISYS.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 juni 2017.

För ytterliggare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB
Phone: +45 20 22 60 10
E-mail: jk@ivisys.com

OM IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som passar både massproduktion med långa produktserier och mindre tillverkare med korta produktserier. Företaget tillhandahåller oberoende visionsystemlösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en “plug-and-play” -lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar kompletta lösningar med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför kvalitetsinspektioner med hög hastighet och tillåter flera kontrollpunkter i en enda inspektion. Detta resulterar i en mycket snabbare kvalitetskontroll. IVISYS lösningar anpassas enkelt till olika produkter och produktvariationer. De kräver ingen specifik produktpositionering och inställningarna kan enkelt justeras av kundens personal.