Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
12 januari 2018

IVISYS AB (’IVISYS’) har mottagit en order från GKN Sinter Metals i Italien. Ordern avser ett komplett system för automatisk felupptäckt av metalldelar i hög hastighet. Det totala ordervärdet är på mera än 100,000 EUR och förväntas påverka IVISYS´ resultat för Q1 2018.

Detta är den andra ordern som IVISYS mottagit från ett företag inom GKN-koncernen. Systemet kommer att kunna utföra kvalitetsinspektioner av ytdefekter på ett flertal komponenter som tillverkas i fabriken. Då det är en tillverkningsmiljö i hög hastighet så kommer systemet ha förmågan att uppfylla fabrikens krav på utförande i hög hastighet med över 300 inspektioner per minut.

GKN-koncernen är en global leverantör inom bilindustrin med mer än 150 fabriker runt om i världen och över 58,000 anställda. Tidigare har IVISYS mottagit en order från GKN i USA.

VD JAKOB KESJE KOMMENTERAR

”Detta är den andra ordern vi får från ett företag inom GKN-koncernen. Som en del av vår långsiktiga strategi har vi som mål att expandera vårt globala fotavtryck tillsammans med våra internationella kunder. Därför är det väldigt glädjande att se att ett mönster av upprepade köp från GKN, från olika geografiska platser nu börjar framträda. Det vittnar även om det faktum att våra produkter lindrar stora kvalitetsproblem, vilket gör det rimligt för tillverkare att investera i våra lösningar. Vidare bekräftar det mina förväntningar om att varje ny order ledar till ytterligare inköp inom samma företag.” säger IVISYS VD Jakob Kesje.

CERTIFIED ADVISER

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS’.

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, VD, IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari 2018.

OM IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.