Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
30 Juni 2017

IVISYS AB (“IVISYS”) har mottagit en order från LuK Schaeffler i Tyskland, en av de finaste globala billeverantörerna med huvudkontor i Tyskland. Med över 86,000 anställda över hela världen är Schaeffler en viktig aktör på vår fokusmarknad och har ett starkt arv av att leda sina segment. Ordern har ett värde över 15,000 Euro och kommer att levereras i början av Q3 2017.

Ordern är för en lösning som liknar IVISYS “Advanced Conveyor Inspection Station”, förutom att den är mer grundläggande och inte har någon automatisering.

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

“Vi är glada att få denna order från Luk Schaeffler. Vår första order på den tyska marknaden, och sedan till en sådan högnivåkund. Det har varit en lång process, men så småningom börjar vi se en avkastning på vårt arbete i allmänhet. Vi ser mycket fram emot att arbeta med LuK Schaeffler som kommer att driva oss att nå en ännu högre nivå med våra produkter. Baserat på vår erfarenhet är vi övertygade om att vi kan möta de väldigt krävande kraven från kunden, så vi ser fram emot att leverera den här lösningen”, säger IVISYS VD Jakob Kesje.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2017

För ytterliggare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB
Phone: +45 20 22 60 10
E-mail: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som passar både massproduktion med långa produktserier och mindre tillverkare med korta produktserier. Företaget tillhandahåller oberoende visionsystemlösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en “plug-and-play” -lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar kompletta lösningar med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför kvalitetsinspektioner med hög hastighet och tillåter flera kontrollpunkter i en enda inspektion. Detta resulterar i en mycket snabbare kvalitetskontroll. IVISYS lösningar anpassas enkelt till olika produkter och produktvariationer. De kräver ingen specifik produktpositionering och inställningarna kan enkelt justeras av kundens personal.