Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2018-09-07

 

IVISYS AB (“IVISYS”) har fått en order från det svenska företaget Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB, en leverantör av ljudreduceringsprodukter till bilindustrin. Trelleborg Sealing Solutions är en del av Trelleborgkoncernen med nästan 6000 anställda och 28 fabriker över hela världen, med liknande behov. Värdet på ordern för IVISYS är ca. 160.000 Euro för inspektionssystemet inklusive robothantering för märkning. Ordern förväntas påverka resultatet av IVISYS Q3 2018 och Q1 2019.

VD Mikael Sjöholm kommentarer

“Detta är vår första order från Trelleborg som vi hoppas kommer att vara starten på ett långsiktigt partnerskap. Trelleborg har valt oss för vår systemlösning efter att ha genomgått en grundlig utvärdering av marknaden vilket bekräftar vår position på marknaden när det gäller högpresterande systemlösningar. Även denna order markerar vår starka trend med nya order värda närmare 6,5 miljoner sedan juni” säger IVISYS VD Mikael Sjöholm.

CTO Moatasem Chehaiber kommentarer

“Trelleborglösningen är idealisk för att fungera som IVISYS fundament till feldetektering och märkningsapplikationer. Marknaden för webbaserad inspektion, med bakgrundsbildstörningar och hastighetsproblem är lovande i volym. Såsom jag är tacksam för ordern ser jag också fram emot att visa prestationsnivån för Trelleborgslösningen både för Trelleborgs organisation och för andra kunder” säger CTO Moatasem Chehaiber

 

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

 

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, Styrelseordförande för IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

 

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 september 2018.

OM IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.