Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-12-01

IVISYS AB har genomfört en nyemission med företräde för befintliga aktieägare med teckningstiden 16 oktober – 31 oktober 2017 efter beslut av styrelsen den 3 oktober. Beslutet togs med stöd av det bemyndigande som lämnades på den extra bolagsstämman den 2 oktober 2017. Emissionen som övertecknades tillförde Bolaget 9,8 MSEK före emissionskostnader.

Emissionen har registrerats av Bolagsverket den 30 november 2017. I och med att emissionen registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på First North är den 6 december 2017.

Genom nyemissionen har aktiekapitalet i IVISYS ökat med 354 979,08 SEK genom emission av 1 972 106 aktier. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 1 774 895,94 SEK fördelat på 9 860 533 aktier.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB
Tel: +46 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 december 2017.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som ersätter manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig väsentligt från gängse processer i användning av visionsystem idag. IVISYS kan nyttja kameror med hög upplösnings i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.