Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-08-28

IVISYS AB (”IVISYS”) offentliggör idag halvårsrapport för perioden från januari – juni 2017. Nedan presenteras en sammanfattning av rapporten.

Sammanfattning av halvårsrapport

Första halvåret (2017-01-01 – 2017-06-30)

– Rörelsens intäkter uppgick till 1 571 KSEK (167).
– Rörelseresultatet uppgick till -3 424 KSEK (-4 668).
– Resultatet per aktie uppgick till -0,36 SEK (-0,53).
– Soliditeten uppgick till 47,0 % (86,4).

Andra kvartalet (2017-04-01 – 2017-06-30)

– Rörelsens intäkter uppgick till 519 KSEK (167).
– Rörelseresultatet uppgick till -2 108 KSEK (-2 657).
– Resultatet per aktie uppgick till -0,22 SEK (-0,30).

Definitioner
Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 7 836 535 aktier per 2017-06-30.
Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.
Belopp inom parentes avser jämförande siffror för motsvarande kvartal föregående år.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

–Den 27 april 2017 meddelar IVISYS att Bolaget har fått en order på ett inspektionssystem från ett företag som tillverkar och säljer matförpackningar. Ordern har ett värde om cirka 40 000 EUR och förväntas bidra till IVISYS Q2-resultat.

– IVISYS meddelar den 27 maj 2017 att Bolaget har utvecklat en ny version av visionssystemet IVISYS Pro. Den nya programversionen – IVISYS PRO III – innehåller en ny GUI (Graphical User Interface, grafiskt användargränssnitt), micronivåprecision, automatisk kamerakalibrering, streckkod och många andra funktioner som gör det möjligt för IVISYS system att hantera ännu mer komplicerade kontroller.

– IVISYS håller den 29 maj 2017 årsstämma. Kommuniké från årsstämman finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.ivisys.com).

– Den 15 juni 2017 meddelar IVISYS att Bolaget har utökat sortimentet med en ny inspektionsstation till Bolagets produktlinje. Den nya ”IVISYS Fastener Inspection Station” är en inspektionsstation som kan inspektera komplexa fästen och garantera att inga defekta delar finns i monteringsprocessen.

– IVISYS meddelar den 26 juni 2017 att Bolaget har mottagit en order avseende en inspektionsstation från GKN Sinter Metals i USA, en division under GKN Group, som är en global leverantör till fordonssektorn med över 150 fabriker och över 58 000 anställda globalt. Ordern gäller ett integrerat visionssystem och en inspektionsstation för feldetektering. Ordervärdet är preliminärt om över 75 000 EUR och order förväntas att levereras under Q3 2017. Det samlade ordervärdet kommer påverka resultatet för Q3 2017. Värdet på ordern kan öka när slutliga specifikationerna avtalas.

– Den 27 juni 2017 avslutas nyttjandetiden för Bolagets teckningsoptioner av serie TO 2. Genom nyttjandet av TO 2 nyemitteras 51 835 aktier och IVISYS tillförs därmed 0,24 MSEK före emissionskostnader, motsvarande en teckningsgrad om cirka 10,4 procent.

– IVISYS meddelar den 30 juni 2017 att Bolaget erhållit en order från Luk Schaeffler, en av de finaste globala leverantörerna till bilindustrin med huvudkontor i Tyskland. Med över 86 000 anställda över hela världen är Luk Schaeffler en viktig aktör på vår fokusmarknad och har ett starkt arv av att leda sina segment. Ordern har ett värde över 15 000 Euro och kommer att levereras i början av Q3 2017.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– IVISYS meddelar den 5 juli 2017 att det danska analysföretaget Aktieinfo ApS har släppt sin första analys av IVISYS. Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på Aktieinfo ApS:s hemsida (www.aktieinfo.net).

– IVISYS meddelar den 7 augusti 2017 att Bolaget har erhållit en uppföljningsorder från Atlas Copco i Belgien, en marknadsledande leverantör av högeffektiva industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expanders. Ordern har ett värde över 70 000 EUR och förväntas bidra till IVISYS Q3-resultat.

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

Andra kvartalet är nu avslutat och jag vill passa på att sammanfatta en spännande och händelserik period för IVISYS från april till nu.

Med namn som Atlas Copco, IKEA, GKN och Luk Schaeffer på vår lista över referenser är jag glad att initialt dra slutsatsen att en portfölj av stora IVISYS-företagskunder börjar ta form. Några av dessa är uppföljningsorder baserade på grundliga förstudier vilket verifierar att vi kan möta de mycket krävande kraven hos sådana kunder. Det är dessutom värt att notera att vi kan få order av en storlek som visar att vi kommer att kunna skapa ett betydande kassaflöde under de kommande åren.

Den första order vi mottog under Q2 var en order av ett inspektionssystem till paketeringsindustrin. Projektet, som inkluderar flera variationer i antalet produkter i kombination med hastigheten på produktionslinjen, kommer ge oss ett bra tillfälle att sätta vår snabba bildbehandlingsprogramvara i arbete. Samtidigt ger ordern oss en viktig referens på en marknad med tusentals globalt potentiella kunder.

Under perioden kunde vi även meddela att IVISYS mottagit en order för en inspektionsstation från GKN Sinter Metals i USA (”GKN”). Ordern är en anpassad lösning för GKN och baseras på IVISYS ”Advanced Conveyor Inspection Station”. Att få en order från denna framstående industriproducent som är känd för sina höga kvalitetsstandarder och kunskap om tillverkning är verkligen en ära som vi tänker bygga på för framtiden. GKN är bland de största globala underleverantörerna till bilindustrin och strävar efter högsta standard i sin verksamhet. Att denna inspektionsstation kommer att levereras till USA visar också att IVISYS kan bryta igenom globalt, även om produkten utgår från Skandinavien.

I linje med Bolagets utveckling har IVISYS lanserat en ny version av visionssystemet IVISYS Pro. Den nya programversionen, IVISYS Pro III, innehåller en mängd uppdateringar för att möta de ständigt ökade kraven från marknaden. Med IVISYS Pro III behåller vi vår position när det gäller att utföra komplexa inspektioner vid hög hastighet.

I slutet på kvartalet kunde vi tillkännage en order från Luk Schaeffler, a global billeverantör med huvudkontor i Tyskland, som lagt order på en lösning som liknar IVISYS ”Advanced Conveyor Inspection Station”. Vi är glada att få denna order från Luk Schaeffler, vilken är vår första order på den tyska marknaden. Det har varit en lång process, men vi börjar nu se avkastning på vårt arbete. Vi ser fram emot att arbeta med Luk Schaeffler, som kommer att driva oss att nå en ännu högre nivå med våra produkter.

Slutligen kunde vi efter kvartalets slut tillkännage en uppföljningsorder från Atlas Copco för ett komplett system för automatiserad kvalitetskontroll för en fabrik i Belgien.

Med storleken på de kunder som vi nu arbetar med, som är globala företag, förväntar jag mig att värdet av fortsatt samarbete kan vara betydande. Dessutom ökar sådana projekt sannolikheten att uppleva vissa industriella överskridanden till andra kunder vilka kommer att kräva samma högkvalitativa resultat som våra nuvarande kunder.

Jag ser med stor tillförsikt på framtiden för IVISYS.

Jakob Kesje, VD IVISYS AB


För fullständig halvårsrapport, se ivisys.com/investor/financial-reports

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-08-28.

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.