Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-10-13

IVISYS AB (IVISYS) offentliggör memorandum med anledning av den företrädesemission som beslutades av styrelsen 3 oktober 2017 med stöd av emissionsbemyndigandet från den extra bolagsstämman den 2 oktober 2017.

 Memorandum och anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.ivisys.com och på Aktieinvests hemsida www.aktieinvest.se. Teckning av aktier för de som inte har teckningsrätter kan ske elektroniskt med BankID. Gå in på https://www.aktieinvest.se/ivisys2017 och följ instruktionerna.

Bakgrund till emissionen

IVISYS har fått ett genombrott på marknaden med ett flertal order från globala industriföretag så som GKN Sinter Metals i USA och LuK Schaeffler i Tyskland, vilka båda vrekar som underleverantörer inom bilindustrin och till Atlas Copco i Belgien. Framgångarna är en följd av den försäljningsenhet Bolaget under senaste åren byggt upp som jobbar över norra och östra Europa. Försäljningsenheten har förutom dessa tagna orders lyckats skapa ett stort antal potentiella projekt och får in ungefär 10 nya projekt i pipeline varje månad. Genom det enträgna arbetet har IVISYS lyckats skapa sig ett namn inom visionsindustrin och erhållit flera utmärkelser. Bolagets teknologi anses ligga på en väldig hög nivå, likvärdig med andra globala aktörer inom detta område, vilket inte mins syns genom erhållna prestigeorders.

För att förstärka den positiva utvecklingen bolaget är inne i behöver bolagets säljkapacitet utökas. Nyemissionen genomförs i syfte att anställa ytterligare säljare och för att ha resurser för utökade marknadssatsningar. Föreliggande emission syftar även till att säkerställa kapitalbehovet för att kunna hantera en snabb ökning av bekräftade ordrar.

IVISYS VD Jakob Kesje kommenterar

”Nyligen vann IVISYS priset som ”Entrepreneurial Company of the Year 2017”. Priset utdelades av en av värdens ledande marknadsundersöknings företag, konsultbyrån Frost & Sullivan. Detta är mycket glädjande och är vår andra utmärkelse efter att IVISYS i 2016 rankades som en av ”Top 10 Machine Vision Technology Solution Providers” av ett amerikanskt branschmagasin. Det är mycket uppmuntrande att branschexperter börjar erkänna oss för vårt distinkta sätt att lösa våra kunders problem. Vad som är ännu bättre är att IVISYS under det gångna året tagit flera genombrottsorders från globala företag med flera hundra tillverkande enheter runt om i världen. Vi välkomnar nuvarande aktieägare och nya investerare att följa med på vår resa, där vi förväntar oss att nå stora framgångar, såväl kommersiellt, teknologiskt och gärna få ytterligare utmärkelser,” säger IVISYS VD Jakob Kesje.

Fullständig memorandum: https://www.ivisys.com/rights-issuance-october-2017

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB
Tel: +46 (0) 763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Rådgivare

InWest Corporate Finance
Kärrastrandvägen 119
SE-451 76  UDDEVALLA, Sverige
Telefon: +46 (0) 739 93 79 69

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 oktober 2017.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som ersätter manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig väsentligt från gängse processer i användning av visionsystem idag. IVISYS kan nyttja kameror med hög upplösnings i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.