Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-06-02

IVISYS AB (“IVISYS) har etablerat lokal närvaro i Polen genom att öppna ett lokalt kontor och anställa en ny försäljningschef på plats. Inrättandet av närvaron i Polen sker i samarbete med polska systemintegratören Marcoll S.C.

IVISYS nya polska kontor är baserat i ”Greater Krakow”-området – ett område som omfattar ett kluster av underleverantörer till den europeiska fordonsindustrin. IVISYS har anställt en ny försäljningschef, Tomasz Krzymiński, som kommer att ansvara för att sälja bolagets visionssystem på plats. Tomasz Krzymiński har en examen i industriell produktion från Tyskland och har många års erfarenhet av försäljning från olika B2B-segment på den polska marknaden.

IVISYS kontor delas med Marcoll S.C. – ett polskt systemintegratörbolag som grundades 2006 och som vuxit till att bli en helhetsleverantör av kompletta tillverkningssystem samt är en utrustningsleverantör med ett mycket starkt fäste i Polen. Villkoren för samarbetsavtalet mellan IVISYS och Marcoll S.C. innebär ett utbyte av tjänster – IVISYS förser Marcoll S.C. med visionsystemlösningar och Marcoll S.C. förser IVISYS med mekaniska lösningar. IVISYS nya försäljningschef kommer att arbeta i samverkan med Marcoll S.C. som IVISYS lokala partner avseende mekanisk konstruktion och installation av nya system. Villkoren innebär inte att Marcoll S.C. tar del av några av IVISYS intäkter.

IVISYS VD Jakob Kesje kommentarer

“Vi är mycket glada att tillkännage denna expansion. Den polska marknaden är en av de främsta marknaderna i Europa för IVISYS på grund av den höga tätheten av bildelstillverkare. Att dessutom ha en lokal försäljningschef kommer att föra oss närmare våra slutkunder. Vi är även glada över att denna expansion sker i nära samarbete med en partner i Polen, Marcoll S.C., som är mycket kunnig inom den lokala marknaden och som kan ge state-of-the-art tekniska lösningar. Detta kommer att ge vår nya försäljningschef goda förutsättningar för den bästa möjliga starten”, säger Jakob Kesje.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Lukasz Marcoll, VD Marcoll S.C.
Telefon: +48 32 220 41 26
E-post: lm@marcoll.eu

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.