Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
23 februari 2017

IVISYS AB (“IVISYS) önskar att uppdatera marknaden om bolagets nuvarande situation och den allmänna utvecklingen. IVISYS fortsätter att expandera sin portfölj av potentiella projekt och det nuvarande antalet potentiella projekt har nått 53 i antal. I förhållande till de 40 offerter som beskrevs i slutet av oktober 2016, täcker detta en ökning på 22 aktuella offerter/projekt, då 3 av tidigare projekt har blivit order och 6 offerter är inte längre aktuella (har skjutits upp eller bortfallet). Den tidigare kommunicerade nivån på cirka 10 nya projektförslag på månadsbasis är ihållande. Den genomsnittliga tiden från första kontakt tills avslut av potentiella projekt fortsätter att vara cirka 12 månader. Värdet för de 53 erbjudna projekteten är ca. 2,7 M € ackumulerat utan att det finns någon säkerhet att detta beloppet kommer falla ut.

De potentiella kunderna har varierande verksamhetsstorlek – från mindre enheter upp till multinationella företag. Från och med idag har IVISYS mer än 53 erbjudanden ute på marknaden. Dessa i olika stadier med avseende på specifikationer samt förhandlingar till slutgiltigt godkännande eller avslag.

Baserat på antalet potentiella projekt, pågående marknadsbearbetning och faktiska order räknar IVISYS med att kunna öka försäljningen kraftigt under 2017.

VD Jakob Kesje kommenterar

“Vi har nått en nivå av ihållande dragkraft. Fler och fler kunder är medvetna om vårt marknadserbjudande och vi förbättrar stadigt våra processer inklusive våra aktiviteter för att förvärva kunder. Det är också glädjande att vi kontinuerligt lyckas att presentera relevanta värdepropositioner för både medelstora samt mycket stora företag. Detta gör mig väldigt säker på att vi kommer att lyckas skapa betydande värde för de nya kunder som vi räknar med att förvärva under hela 2017.” säger IVISYS VD Jakob Kesje.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2017. 

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig grundläggande från de gängse processerna i användning inom visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.