Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
11 januari 2017

IVISYS AB (“IVISYS”) har utsett Larry Lind att bli bolagets COO. Som COO på IVISYS kommer Larry Lind ansvara för att styra den dagliga verksamheten samt field operations. Den nya positionen som COO har skapats för att stärka IVISYS omsättning och organisationsutveckling. Larry Lind besitter stor erfarenhet inom projektledning samt säljledning, han kommer att börja den 16 januari, 2017.

IVISYS nyutnämnde COO, Larry Lind, tar med sig en dokumenterad historia av framgångsrika projektförsäljningar, väl utförda inköp, större kontraktsförhandlingar och skapande av betydande intäktstillväxt. Innan han kom till IVISYS höll Larry Lind positionen som General Manager för Brevini Danmark – en underleverantör till fordonsindustrin, samt en lång tid i olika ledande försäljningsbefattningar för Parker Hannifin, en global tillverkare av rörelse- och styrteknik samt system som är starkt kopplad till fordonsindustrin.

VD Jakob Kesje kommenterar

“Vi är glada att välkomna Larry som en del av vår ledningsgrupp. En viktig del av att bygga ett företag förberett för snabb tillväxt är att ha rätt ledning och processer på plats. Larry besitter en kombination av erfarenhet och mindset, som vi kommer att ha stor nytta av när det gäller den framtida organisationsutvecklingen av IVISYS. Dessutom räknar vi med att dra nytta av hans omfattande erfarenhet när det gäller att förbereda och hantera stora projektförsäljningar “, säger VD för IVISYS Jakob Kesje.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 januari 2017.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig grundläggande från de gängse processerna i användning inom visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.