Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-09-29

Idag meddelar IVISYS AB (“IVISYS”) att företaget har befordrat den regionala försäljningschefen David Joelsen till bolagets Chief Operations Officer. David har varit med IVISYS sedan början av 2015, har tidigare erfarenhet av ledning och har ansvarat för att sälja IVISYS-lösningar; en kombination som gör honom till en ideal match med IVISYS behov av en ny COO.

Ledningen hos IVISYS har beslutat att befordra den regionala försäljningschefen David Joelsen till positionen som bolagets Chief Operations Officer (COO). Positionen som COO har varit temporärt vakant sedan den tidigare COO gått vidare tidigare i år.

VD Jakob Kesje kommenterar

“Jag är glad att David har accepterat den här nya utmaningen. Som en av våra tidiga medarbetare känner han till alla hörn av företaget mycket bra och han har dessutom internationell erfarenhet från en tidigare position. Utöver detta har han visat att han framgångsrikt kan bygga upp en kundbas från början. Därför är han en mycket lämplig kandidat till COO-jobbet”, säger IVISYS VD Jakob Kesje.

COO David Joelsen tillägger: “Under de senaste åren har jag fått insikt i vision industrin och tillverkarnas behov av kvalitetslösningar. Denna uppgift ger mig möjlighet till att utveckla en försäljningsstrategi som kommer att ge ännu mer affärer till IVISYS. Så jag ser fram emot att fortsätta med både hands-on-försäljningen och att bli en mycket aktiv aktör i den dagliga hanteringen av våra interna processer och arbetsflöden”, säger David Joelsen.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är IVISYS Certified Adviser.

För mer information kontakta:

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-mail: jk@ivisys.com

Denna information är information som IVISYS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan den 29 september 2017.

Om IVISYS

IVISYS tillhandahåller visuellt baserade kvalitetskontrollslösningar för industrin som kan ersätta både manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att utföra komplicerade kvalitetskontroller samtidigt som det befintliga produktionsflödet inte påverkas. Till skillnad från existerande lösningar, gör IVISYS tillvägagångsätt det möjligt att utföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera flertalet komponenter i en enda direkt process. Lösningarna baseras på IVISYS patenterade bilddatabehandling som skiljer sig fundamentalt från de konventionella processer som används inom visionssystem idag. IVISYS är kapabelt till att utnyttja högupplösta kameror i företagets bildbehandling och samtidigt behandla bildinformation snabbare än bolagets konkurrenter. De lösningar som erbjuds har en genomsnittlig återbetalningstid på cirka sex månader för kunder som för närvarande förlitar sig på mekanisk eller manuell kontroll.