Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-10-04

Idag meddelade det mycket erkända marknadsanalysföretaget Frost & Sullivan att IVISYS AB (“IVISYS”) har vunnit Frost & Sullivans 2017 “Entrepreneurial Company of the Year Award” på den europeiska marknaden för sin innovativa ”Machine Vision” platform.

Baserat på en jämförande branschforskningsrapport har Frost & Sullivan beslutat att IVISYS ska vinna deras pris som “Entrepreneurial Company of the Year Award” för 2017.

Frost & Sullivans jämförande studier identifierar IVISYS som enastående för sin förmåga att skapa sig ett fotfäste som en innovativ leverantör av vision lösningar till den tillverkande industrin. I en tid där företagen går emot att nyttja ”Industrial Internet of Things (IIoT)” i sin process:

“IIoT är en relativt ny trend och många företag kämpar fortfarande med implementeringen i sina företag. Under sådana marknadsscenarier och inom en kort period på fyra år har IVISYS kunnat etablera en stark produktportfölj och har utökat sitt globala fotavtryck genom att framgångsrikt ta itu med kraven på ”machine vision” hos sina industrikunder”, säger Frost & Sullivan’s analytiker Nandini Natarajan.

Rapporten är en 10-sidig analys av IVISYS utveckling och prestationer de senaste åren och den konkluderar att IVISYS är positionerad för tillväxt de närmaste åren:

“Genom sin starka portfölj av vision system och dess unika förmåga att tillgodose behovet för kort serieproduktion, har företaget skapat ett tydligt varumärke inom branschen. Frost & Sullivan förväntar sig att IVISYS tydliga förståelse av marknaden och effektiviteten av det värde som genereras av dess lösningar är de två bakomliggande faktorer som förväntas uppmuntra tillväxten av företaget under de närmaste åren,” säger rapporten.

Frost & Sullivan har 45 kontor över hela världen och har utvecklat en djupgående förståelse för hur industrier arbetar på global nivå.

En krävande utmärkelse

”Vi har lyckats bygga ett internationellt företag samtidigt som vi hållit oss på teknikens framkant och hållit ett snabbrörligt produktutvecklingsteam i topptrim. Att göra allt detta samtidigt har varit en stor utmaning. Vi är glada att se att våra ansträngningar har varit fruktbara och kommer att uppmärksammas av en bredare publik genom Frost & Sullivan”, säger IVISYS CTO Moatasem Chehaiber.

“Vi vet att många tillverkningsföretag och investeringsbolag tar emot marknadsundersökningar från Frost & Sullivan och använder dessa aktivt i beslutsfattandet. Före årets utmärkelse från Manufaturing Techs Insight gav oss några viktiga kundkontakter, och detta är mycket större” säger IVISYS VD Jakob Kesje.

”Att få denna typ av uppmärksamhet från en så viktig aktör som Frost & Sullivan är jätte uppmuntrande och viktigt. Som rapporten påpekar passar våra produkter rätt i utvecklingen av ”Industrial Internet of Things” och vi ser fram emot att fortsätta växa som leverantör i detta utrymme,” säger Jakob Kesje.

Fullständig rapport: Klicka här för att komma åt hela rapporten: https://ww2.frost.com/files/9415/0704/6678/Ivisys_Award_Write_Up.pdf

Om Frost & Sullivan

Frost & Sullivan är världsledande inom branschanalys och marknadsundersökning, baserad i Kalifornien, USA. Deras ”Best Practices Awards” uppmärksammar företag i en mängd olika regionala och globala marknader som påvisar enastående prestation och överlägsen prestanda inom områden som ledarskap, teknisk innovation, kundservice och strategisk produktutveckling. Branschanalytiker jämför marknadsaktörer och mäter prestanda genom djupintervjuer, analys och omfattande sekundär forskning för att identifiera ”best practice” inom olika branscher.

Om utmärkelsen

Frost & Sullivan är ett globalt ledande marknadsintelligensföretag. Dess analytiker följer en 10-stegsprocess för att utvärdera priskandidater och bedöma deras passform med valda ”best practice” kriterier. Utmärkelsernas anseende och integritet bygger på den systematiska tillgången i denna process. 10-stegsprocessen innefattar att utföra en omfattande genomgång av alla kandidater i pipelinen, sammansättning av en panel av experter inom industrin, samt genomföra en global branschöversyn.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser för IVISYS.

För mer information kontakta:
Jakob Kesje, CEO IVISYS AB Phone: +45 20 22 60 10 E-mail: jk@ivisys.com

Denna information är information som IVISYS AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan den 4 oktober 2017.

Om IVISYS

IVISYS tillhandahåller visuellt baserade kvalitetskontrollslösningar för industrin som kan ersätta både manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att utföra komplicerade kvalitetskontroller samtidigt som det befintliga produktionsflödet inte påverkas. Till skillnad från existerande lösningar, gör IVISYS tillvägagångsätt det möjligt att utföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera flertalet komponenter i en enda direkt process. Lösningarna baseras på IVISYS patenterade bilddatabehandling som skiljer sig fundamentalt från de konventionella processer som används inom visionssystem idag. IVISYS är kapabelt till att utnyttja högupplösta kameror i företagets bildbehandling och samtidigt behandla bildinformation snabbare än bolagets konkurrenter. De lösningar som erbjuds har en genomsnittlig återbetalningstid på cirka sex månader för kunder som för närvarande förlitar sig på mekanisk eller manuell kontroll.