Pressmeddelande
IVISYS AB
Ticker: IVISYS
556998-4981
2015-04-30

IVISYS meddelar härmed att den årsstämma som planerats i bolaget och som kommunicerats genom bolagsbeskrivning (publicerad på IVISYS hemsida den 30 mars 2015) ställs in. Årsstämman var planerad att hållas den 31 maj 2015 men kommer att utgå av den anledning att IVISYS bildades den 16 december 2014 och därav inte har upprättat årsbokslut för räkenskapsåret 2014. IVISYS avser nästkommande år att upprätta årsbokslut för räkenskapsåret 2015 med komplettering i form av räkenskaper för perioden 141216 – 141231.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com