Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-10-21

IVISYS AB (”IVISYS”) avlägger härmed nulägesrapport för att informera om verksamhetens nuläge, framtid och hur arbetet fortlöper. IVISYS bearbetar för närvarande marknaden och har i dagsläget fler än 40 offerter ute på marknaden till ett totalt värde om mer än 20 MSEK. De potentiella kunderna har verksamheter i olika storlek och IVISYS bedömer att samtliga aktuella offerter kommer att få ett utfall inom 12 månader. Det tillkommer för närvarande ungefär 10 nya offerter till nya kundämnen varje månad. IVISYS förväntar sig, som tidigare kommunicerats, att kunna uppvisa positiva siffror under Q4 2016.

IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll. IVISYS bedömer att det finns ett växande intresse för automatiserad visionskontroll inom produktionsindustrin och upplever att marknaden växer snabbt. Bolaget har för närvarande fler än 40 offerter ute på marknaden, där bolaget är olika nära ett slutligt utfall. Några av de potentiella kunderna är globala aktörer med flera hundra fabriker med stor potential. IVISYS har under en längre period arbetat för att skapa en närvaro på den europeiska marknaden och arbetet har genererat löpande förfrågningar från potentiella kunder. Med bakgrund i antalet offerter på marknaden, löpande förfrågningar och faktiska ordrar, förväntar sig IVISYS, som tidigare kommunicerats, att kunna uppvisa positiva siffror under Q4 2016.

VD Jakob Kesje kommenterar

”IVISYS har under en längre tid arbetat för att skapa en bredare kunskap om bolaget på marknaden. Styrelsen för IVISYS bedömer att intresset för visionslösningar ökar, vilket också märks av genom att vi erhåller flera nya konkreta förfrågningar varje månad. IVISYS förhandlar för närvarande med flera aktörer och bedömer att samtliga kommer att få ett utfall under de kommande 12 månaderna. Vår förhoppning är därför att vi närmar oss ett marknadsgenombrott och vi förväntar oss att vi kan uppvisa ett positivt resultat i Q4 2016.”

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig grundläggande från de gängse processerna i användning inom visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober 2016.