Pressmeddelande
IVISYS AB
Ticker: IVISYS
556998-4981
2015-11-03

IVISYS meddelar att US Patent and Trademark Office i dag har utfärdat ett officiellt godkännande av bolagets patent för ” Method and Device for Finding Nearest Neighbor “. Patentet avser sortering, sökning och matchning av flera dimensionella data, såsom vektorer, för att hitta närmaste granne. Patentet täcker ett unikt och mycket snabbt sätt att söka i stora bilddatabaser, som – naturligtvis – är värdefullt även på många andra områden inom bildbehandling än det område som IVISYS fokuserar på idag. Detta patent har ett betydande värde enbart på egen hand. Patentet har godkänts i USA utan anmärkning under ansökningsprocessen, vilket indikerar patentets höga nivå när det gäller nyhetsvärde och att patentet sticker ut jämfört med andra patent som täcker jämförbara processer.

CTO Moatasem Chehaiber kommentar

“Vi är mycket nöjda med detta andra officiella patentgodkännande från det amerikanska patentverket. Det bekräftar att vår syn på bildbehandling verkligen är innovativt. Med detta nyligen godkända patent befinner vi i ett ännu bättre läge när det gäller att säkra våra immateriella rättigheter över hela världen.”

Tidigare i år beviljades IVISYS sitt första USA-patent för en ultrahög-hastighets-objekt-igenkännings- och spårningsprocess. Båda IVISYS:s patent används i företagets nya bildbehandlingsteknik som driver företagets snabba och flexibla lösningar för automatiserad visuell kvalitetskontroll. Den nyligen patenterade uppfinningen kan tillämpas för att förbättra ett brett spektrum av processer som används inom datorseende, såsom mönsterigenkänning och innehållsbaserad bildhämtning i databaser.

“Vi befinner oss i en fas av successiv expansion och fokuserar för närvarande på att få vår verksamhet att växa i Europa. Men vår ambition är att få bolaget att också växa utanför Europa i ett senare skede. Därför är det viktigt att vi vidtar nödvändiga åtgärder nu för att skydda vår immateriella egendom internationellt. Godkännandeprocesser för patent kan pågå i flera år och vi vill positionera oss på bästa möjliga sätt, innan vi går in på nya marknader. Detta nya amerikanska patent är ett resultat av dessa ansträngningar “, säger IVISYS:s CTO Moatasem Chehaiber.

Det nyligen godkända patentet är en skapelse av IVISYS:s CTO Moatasem Chehaiber och har tidigare godkänts i Danmark och ansökningar om godkännande av patentet har inlämnats i Europa, Kanada, Japan, Kina och Indien. Att skydda IVISYS:s immateriella rättigheter är en del av bolagets långsiktiga strategi.

För ytterligare information om patentet, kontakta

Moatasem Chehaiber, CTO, IVISYS
Telefon: +45 30 32 89 64
E-mail: mc@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS AB tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.
IVISYS hemsida: www.ivisys.com.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission er Certified Adviser til IVISYS.