Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-02-22

IVISYS AB (“IVISYS) rapporterar att IVISYS APS (den operativa enhet IVISYS) har uppnått bolagets första lönsamma månad, januari 2017. Det oreviderade resultatet är en EBIT på 73 tkr. Omsättningen var 727 TSEK för januari till följd av såväl nya beställningar och betalningar för tidigare beställningar.

IVISYS ApS erfar sin första lönsamma månad i företagets historia. Detta är resultatet av ett framgångsrikt slutförande av flera projekt samt resultatet av pågående insatser inom affärsutveckling som börjar visa konkreta resultat.

CEO Jakob Kesje kommenterar

“Vi är mycket glada över att uppleva en lönsam månad. Vi har ihärdigt och tålmodigt bedrivit ett uppbyggande av medvetenheten om våra produkter på relevanta marknader, och det är glädjande att se det börjar ge utdelning. Vi kommer fortfarande att uppleva hög volatilitet i vår orderingång, men vi har nu visat oss själva liksom våra tålmodiga investerare att vi är på rätt väg att bli ett växande lönsamt bolag, och vi ser fram emot att fortsätta på den inslagna vägen. Vi hade förväntat oss att detta ska ske redan under Q4 förra året, men senareläggning av förväntade order gjorde det omöjligt då, istället ser vi detta nu.”

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 februari 2017.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig grundläggande från de gängse processerna i användning inom visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.