Pressmeddelande
IVISYS AB
Ticker: IVISYS
556998-4981
2015-04-28

IVISYS kan härmed meddela att det amerikanska patentverket utfärdat ett officiellt godkännande avseende bolagets patent ”Method and device for parallel processing of images”. Patentet (patentnummer 9.020.297) beskriver en innovativ och snabb bildbearbetningsprocess med fokus på igenkänning och positionering av objekt, vilket kan användas inom all bildbehandling och även inom områden utanför industriell visionskontroll. Patentet har godkänts i USA utan anmärkningar under patentförloppet, vilket är högst ovanligt och ger indikationer på att IVISYS patent särskiljer sig från andra patent inom samma område. Patentet är även godkänt i Danmark och ansökan om godkännande avseende detta patent har lämnats in i Europa, Kanada, Japan, Kina och Indien. 

VD Jakob Kesje kommenterar

– Det officiella godkännandet från patentverket i USA är mycket glädjande. USA är en av världens största marknader för industrin och utgör således en viktig marknad för IVISYS och våra produkter. Patentet ger oss skydd för vår ”object recognition and tracking”-process som betydligt reducerar den processtid som behövs för att leverera en felfri bildbehandling. Tack vare patentgodkännandet i USA fortsätter vi att bredda vårt immateriella skydd. Vi är inriktade på global tillväxt och det immateriella skyddet är en del av vår långsiktiga strategi. Härutöver representerar patentet en möjlighet för att på sikt bearbeta ytterligare affärsområden med denna innovativa bildprocessering.

IVISYS patentportfölj

IVISYS patentportfölj består av patent avseende ”Method and device for parallel processing of images” och “Method and device for finding nearest neighbor”. Nedan presenteras en tabell över i vilka geografiska områden godkännande erhållits samt var ansökan om godkännande lämnats in.

Land

Method and device for parallel processing of images

Method and device for finding nearest neighbor

Danmark

Godkänt

Godkänt

Europa

Ansökan inlämnad

Ansökan inlämnad

USA

Godkänt

Ansökan inlämnad

Kanada

Ansökan inlämnad

Ansökan inlämnad

Japan

Ansökan inlämnad

Ansökan inlämnad

Kina

Ansökan inlämnad

Ansökan inlämnad

Indien

Ansökan inlämnad

Ansökan inlämnad

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com