Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-05-30

Med anledning av osäkerhet bland investerare vill IVISYS härmed förtydliga reglerna vid fastställande av pris för IVISYS teckningsoptioner av serie TO 2. Priset för de nya aktierna, som teckningsoptionsinnehavare ges möjlighet att teckna, kommer att vara 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen baserad på en period om tio (10) handelsdagar som slutar tio (10) bankdagar före att teckningsperioden inleds. Ingen minimigräns finns för lösenpriset.

Resultatet av beräkning blev att priset på aktien som kan tecknas på basis av optionen, kan fastsättas till 4,67 SEK.

Certified adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig grundläggande från de gängse processerna i användning inom visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.