Pressmeddelande

IVISYS AB
556998-4981
2015-11-13

I ljuset av dagens kraftiga handel och det efterföljande handelsstoppet i IVISYS AB:s (”IVISYS”) aktie anser företagsledningen det befogat att informera om att det finns en order som är nära avslut. Ordern avser en leverans till en svensk lokal leverantör till bilindustrin och gäller ej något ramavtal eller något strategiskt samarbete. Ordervärdet uppgår till cirka 100 000 euro och betalning kommer att ske över en period om fyra till fem månader. Ordern förväntas avslutas inom ett par veckor, då IVISYS avser att kommunicera mer information i ärendet. Om ordern bekräftas beräknas leverans att ske under 2016. Notera att ordern ännu ej är skriftligen avtalad.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.