Till tidigare utskickade pressmeddelande, se nedan, tillkommer följande information:

Lånet löper från 1 Augusti 2018 till 1. Augusti 2019. Möjligheten for långivarna till att konvertera är var varannan månad från 1 November 2018, dock högst 1,5 MSEK vid varje konvertering. Långivarna är Gerhard Dal (1,0 MSEK), Modelio Equity AB och Sonny Johansson (vardera 2,0 MSEK). Den riktade emissionen skall beslutas med 2/3 av rösterna närvarande på extrastämman, och huvudägarna innehar 54,53 % av rösterna i bolaget.

Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
1 augusti 2018

IVISYS ökar sitt rörelsekapital genom ett konvertibelt lån från en grupp privata
svenska investerare. Lånet tillför bolagets kassa 5,0 MSEK (exklusive
finansieringskostnader).

Lånet löper över 12 månader och långivarna kommer att ha möjlighet att
konvertera lånet och räntekostnaderna till aktier inom löptiden. IVISYS har
möjlighet att återbetala lånet, i delar, under löptiden om den ökade likviditet
inte behövs i sin helhet.

Räntan på lånet är 12% på årsbasis och konverteringskursen är satt till 85 % av
senaste 10 handelsdagars viktade genomsnitt på aktiekursen.

En extrastämma kommer äga rum för att formalisera den möjliga riktade
emissionen, ifall lånet konverteras. En majoritet av bolagets ägare har
garanterad fullmakt till styrelsen att öka antalet aktier i bolaget.

CEO Mikael Sjöholm kommenterar:

“Vi förväntar ökad orderingång under de närmsta månaderna, varför vi måste utöka
personalen och förbereda produktionen för inte få för långa leveranstider. Detta
kommer påverka likviditeten, även om vi får någon förskottsbetalning från de
flesta kunder. Å andra sidan syns årets starka tillväxt ännu inte på
aktiekursen. Efter sammanslagningen av svenska och danska IVISYS har vi tagit
emot nya order till ett värde av 3,0 MSEK inom loppet av en månad. (jämfört med
en omsättning på närmare 2,0 MSEK under hela 2017). Därför anser vi att det är i
aktieägarnas intresse att låna upp till rörelsekapital i detta läge framför att
genomföra en nyemission. Då lånet inte kan konverteras före November 2018, och
då endast i mindre portioner, är lånet det bästa sättet att tillgodose nuvarande
aktieägare” säger CEO Mikael Sjöholm.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, Styrelseordförande för IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-mail: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 augusti
2018.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som
kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade
lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara
det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till
skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra
komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla
komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS
patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse
processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja
högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än
sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid
på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.