IVISYS AB (”IVISYS”) har uppfyllt kraven för listning på Nasdaq First North i Stockholm och har nu erhållit ett formellt godkännande från marknadsplatsen. Första dag för handel i IVISYS aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 beräknas bli den 13 april 2015.

Jakob Kesje, VD IVISYS, kommenterar

”I februari/mars 2015 genomförde vi en emission som blev övertecknad. Vi är mycket glada över det formella godkännandet från Nasdaq och ser fram emot en spännande framtid som listat bolag.”

Certified Adviser och finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är IVISYS Certified Adviser och agerade finansiell rådgivare i emissionen.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com