Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-12-16

IVISYS AB (“IVISYS”) har slutfört nyemissionen om 6,5 MSEK. Med anledning av att aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer handel i BTU att upphöra och utfärdade BTU kommer att ersättas med aktier och optioner.

Sista dag för handel i BTU är den 30 december 2016.

Stoppdag hos Euroclear i BTU är den 3 januari 2016.

De nya aktierna och teckningsoptionerna beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 5 januari 2016.

Efter registrering av emissionen på Bolagsverket uppgår det egna kapitalet i IVISYS AB till 1 410 576,30 SEK fördelat på 7 836 535 aktier.

Bolaget har dessutom 500 000 teckningsoptioner utfärdade med lösen i juni 2017. Dessa kommer att handlas på First North från och med den 5 januari 2017.

Teckningsoptionerna kommer att handlas med handelsbeteckningen IVISYS TO2.

ISIN-kod för teckningsoptionerna är SE0009268345.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, CEO IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig grundläggande från de gängse processerna i användning inom visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2016.