Pressmeddelande
IVISYS AB
Ticker: IVISYS
556998-4981
2015-05-11

IVISYS meddelar härmed att datum för publicering av delårsrapport för perioden 2015-01-01 – 2015-03-31 ändras från fredagen den 15 maj 2015 till måndagen den 18 maj 2015.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com