Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-04-20

Nyttjandeperioden för de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med IVISYS AB:s (”IVISYS”) listningsemission pågår fram till och med den 27 april 2016. Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 25 april 2016. Innehavaren av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 8,95 SEK per aktie.

Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 kan äga rum till och med den 27 april 2016 och detta ska ske genom samtidig kontant betalning senast klockan 15:00. Omvandling av interimsaktier till aktier beräknas ske vecka 19, 2016.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Vid eventuella frågor avseende IVISYS teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metodproduktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.