Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2018-08-30

Styrelsen återgår därför till fem medlemmar som före uppköpet av Image-Control AB.

”Jag vill gärna ta tillfället att tacka Lars för hans stora insats under åren, i ett litet bolag som IVISYS, där den tunga erfarenhet och kompetens som Lars bidrar med er oerhört värdefullt i bolagets tidiga fas. Jag önskar Lars lycka till i framtiden, och hoppas få möjlighet att jobba med honom i framtiden,” uttalar Styrelsens ordförande Jakob Kesje

CERTIFIED ADVISER

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Jakob Kesje, styrelseordförande, IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augusti 2018.

OM IVISYS

IVISYS tillhandahåller visuellt baserade kvalitetskontrollslösningar för industrin som kan ersätta både manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att utföra komplicerade kvalitetskontroller samtidigt som det befintliga produktionsflödet inte påverkas. Till skillnad från existerande lösningar, gör IVISYS tillvägagångsätt det möjligt att utföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera flertalet komponenter i en enda direkt process. Lösningarna baseras på IVISYS patenterade bilddatabehandling som skiljer sig fundamentalt från de konventionella processer som används inom visionssystem idag. IVISYS är kapabelt till att utnyttja högupplösta kameror i företagets bildbehandling och samtidigt behandla bildinformation snabbare än bolagets konkurrenter. De lösningar som erbjuds har en genomsnittlig återbetalningstid på cirka sex månader för kunder som för närvarande förlitar sig på mekanisk eller manuell kontroll.

 

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.