IVISYS AB
556998-4981
2017-06-16

Nyttjandeperioden av teckningsoptionen av serien “Ivisys TO 2” närmar sig sitt slut. För investerare som varken har valt att sälja eller nyttja teckningsoptionerna så kommer värdet på dessa att utgå efter det att teckningsperioden löpt ut.

Köp aktier till priset av 4.67 SEK/aktie

1 teckningsoption av serie TO 2 handlad på Nasdaq First North under namnet “Ivisys TO 2” ger investeraren rätten att köpa en ordinär aktie.

Priset på de nya aktierna kommer att vara 4.67 SEK. Priset har beräknats som 80 procent av den volymvägda genomsnittskursen baserad på en period om 10 handelsdagar som slutar 10 bankdagar före att teckningsperioden inleds.

Köp/försäljning av teckningsoptioner i serien TO 2

Teckningsoptioner i serien TO 2 kan köpas eller säljas till den 16 juni 2016. Teckningsperioden löper ut den 20 juni 2017.

Kommentarer från VD:en

“Som tidigare kommunicerats har vi en bred pipeline av potentiella projekt, främst från stora potentiella kunder – och vi fortsätter regelbundet att lägga till nya projekt.

Vi börjar se ett mönster av att IVISYS får återkommande nya order och vi ser ingen indikation på att denna utveckling håller på att förändras. Därför är vi glada över att vi nu börjar skörda frukten av våra bestående insatser när det gäller att skapa medvetenhet om våra produkter och möjligheter på marknaden.

Under de senaste åren har vi varit på en händelserik resa – från att utveckla vår första produktmodell, bli ett publikt bolag och skaffa medel för marknadsinträngning, till att gradvis se vårt företag mogna.

Dessutom har det varit särskilt glädjande att vårt deltagande i olika branschmässor har lett till order från kunder i andra branscher än bilindustrin som fortfarande är vårt primära strategiska fokus. Att vi har säkrat order från företag inom förpackningsindustrin och textilindustrin visar att vår teknik är allmänt tillämpbar och att efterfrågan på våra lösningar finns över flera branscher.

Intäkterna från investerarna som väljer att utnyttja teckningsoptionerna hjälper oss att färdigställa fler projekt och nå ännu fler potentiella kunder och därmed hjälpa oss att stärka grunden för vår framtida framgång.

Hög tillväxt

IVISYS verkar i en bransch med tillväxttal över genomsnittet. Rapporter har upprepade gånger uppskattat höga tillväxthastigheter för visionmarknaden och sådana prognoser bekräftades så sent som den 15 maj när branschsidan vision-systems.com rapporterade att försäljningen av maskinvisionsystem i Nordamerika ökade med 10% jämfört med samma år på årsbasis, till $ 509 miljoner i första kvartalet 2017.

Med sådana nummer I åtanke – underbyggt av en väldigt stark industritrend av så kallad “factory automation” – ser vi ingen brist på framtida efterfrågan för visionsystem tillhandahållna av företag som IVISYS. Utöver detta verkar även en generell ekonomisk tillväxt äntligen återvända till fler och fler Europeiska länder vilket vanligtvis indikerar ökade investeringar, som också inkluderar utrustning för snabbare och bättre fabriker.

Vi tackar alla investerare som valde att utnyttja sina teckningsoptioner så att IVISYS kommer att vara väl positionerat för att dra nytta av sådana trender under de kommande åren. Vi välkomnar investerare att slå följe med oss och delta i vår framtida tillväxt.”

Jakob Kesje, VD

 

Certified adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS erbjuder vision baserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, där kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflöde opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet för komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på micron nivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess där skiljer sig grundläggande från de gängse processerna i användning inom visionsystemer idag. IVISYS kan nyttja hög upplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.