Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2017-11-01

IVISYS AB (”IVISYS”) meddelar idag att nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare har blivit övertecknad. Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 972 106 aktier och IVISYS tillförs därmed 9,86 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades till cirka 12,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 127 %.

IVISYS VD JAKOB KESJE KOMMENTERAR

”Det positiva resultatet av aktieemissionen är väldigt viktigt för IVISYS. Med denna framgångsrika aktieemission kan vi nu ge oss själva den nödvändiga strategiska flexibiliteten för beslut avseende vilka aktiviteter vi ska inleda för att öka företagets tillväxt.

Jag skulle därför vilja tacka alla investerare som deltog i denna aktieemission. Det är glädjande att vi säkerställt pengarna, så att vi kan öka vår förmåga att hantera snabbare tillväxt. Jag måste säga att det har varit uppmuntrande att uppleva detta betydande intresse för vårt företag och det större sammanhang som vi är en del av, Industry 4.0 trenden. Nu kommer vi kunna positionera oss själva ännu bättre inom vår bransch. Således förväntar jag mig att det kommer att vara spännande tider framöver för vårt företag,” säger VD Jakob Kesje.

Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i emissionsmemorandum. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Sammantaget tillförs IVISYS 9,86 miljoner SEK i 2017, före emissionskostnader som uppgår till cirka 400 000 SEK, genom företrädesemissionen. Antalet aktier ökar genom företrädesemissionen från 7 888 427 till 9 860 533. De nya aktierna beräknas börja handlas på Nasdaq Stockholm i november 2017.

Efter företrädesemissionen kommer Kesje Holding ApS att vara ägare till 28,9 procent av aktierna i Bolaget medan Chehaiber Holding ApS kommer att vara ägare till 21,8 procent av aktierna.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Tel: 0763 111 911
Mail: jk@ivisys.com

Denna information är sådan information som IVISYS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2017.

RÅDGIVARE

InWest Corporate Finance
Museigatan 2
SE-451 50 Uddevalla, Sverige
Telefon: +46 (0) 739 93 79 69

CERTIFIED ADVISER

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

OM IVISYS

IVISYS erbjuder visionsbaserade kvalitetssäkringslösningar till industrin, som kan ersätta manuell och mekanisk kvalitetskontroll. IVISYS unika patenterade lösningar gör det möjligt att genomföra komplexa kontroller och samtidigt bevara det existerande produktionsflödet, opåverkat av kvalitetskontrollen. Till skillnad från existerande lösningar ger IVISYS lösningar möjlighet att genomföra komplexa ytkontroller, kontrollmätningar på mikronivå och kontrollera multipla komponenter i en och samma process. Lösningarna baserar sig på IVISYS patenterade bildbehandlingsprocess som skiljer sig grundläggande från de gängse processer som används i visionsystem idag. IVISYS kan nyttja högupplösningskameror i sin process och ändå behandla bildinformation fortare än sina konkurrenter. Lösningarna som erbjuds har i genomsnitt en återbetalningstid på ca. 6 månader för kunderna som idag nyttjar mekanisk eller manuell kontroll.

Vinnare av Frost & Sullivan’s Årets Entreprenör i Europa 2017.