Pressmeddelande
IVISYS AB
Ticker: IVISYS
556998-4981
4 augusti 2015

IVISYS, en pionjär inom visionssystem för tillverkare, meddelar härmed att Scape Technologies, som tillhandahåller revolutionerande lösningar för så kallad ”bin-picking”, och IVISYS har ingått ett ömsesidigt partnerskap. Partnerskapet syftar till att öka antalet klientförvärv.

“IVISYS visionssystemslösningar riktar sig till tillverkares ökande behov av fullt ut automatiserad kvalitetskontroll. Scape Technologies är marknadsledande inom standardiserade “bin-picking”-system, som möjliggör för robotarmar att se, hitta och greppa komponenter som är slumpvis placerade i till exempel pallfack och lådor. Tillverkare som kräver Scape Technologies “bin-picking”-lösningar kommer i många fall, enligt vår bedömning, även att vara intresserade av IVISYS visionssystem och vice versa”, säger Jakob Kesje, VD i IVISYS AB.

IVISYS och Scape Technologies har kompletterande produkterbjudande och delar en vision om att stärka användandet av automatiserade tillverkningsprocesser inom den europeiska bilindustrin, i alla led av leverantörskedjan. Scape Technologies har tillhandahållit lösningar för marknadsledande bolag som till exempel svenska Volvo Group och tyska Audi AG.

Partnerskapet är en ömsesidig överenskommelse utformad för att addera värde för befintliga klienter och för att ge större riktad exponering för båda bolagen. Initialt täcker överenskommelsen Tyskland och Sverige. Scape Technologies har redan nu ett starkt fotfäste i båda länderna samtidigt som IVISYS befinner sig i uppbyggnadsfas på dessa marknader. Båda bolagen har sina respektive huvudkontor i Danmark.

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS AB tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.
IVISYS hemsida: www.ivisys.com.

Om Scape Technologies

Scape Technologies är ett danskt automations- och mjukvaruföretag specialiserat inom det utmanande området “bin-picking”. Hantering av slumpvis placerade objekt från packlårar är bolagets kärnkompetens och det som gör Scape Technologies till en marknadsledande aktör inom området.
Scape Technologies hemsida: www.scapetechnologies.com.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.