Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2015-09-29

IVISYS AB och Scape Technologies presenterar på Elmia Subcontractor-mässan i Sverige november 2015, som resultat av en gemensam utvecklingsprocess, en helt ny produkt. Bolagen har tillsammans utvecklat en sk. bin-picker-robot, som kan förflytta ett villkorligt placerat ämne från punkt A till B och i processen samtidigt kontrollera ämnet för korrekt montering mm.

[dropcaps2]I[/dropcaps2] augusti i år meddelade IVISYS och Scape Technologies att bolagen ingått partnerskap med syfte att vinna synergier vad gäller bl.a. försäljning. Som följd av detta samarbete har bolagen sedermera funnit kombinationsprodukten som innebär integration av IVISYS´s och Scape Technologies respektive teknologier.

Samarbetet har snabbt visat sig givande och på den kommande Elmia Subcontractor 2015-mässan i Jönköping i november, kommer de två skandinaviska bolagen, som båda levererar lösningar inom process automation, för första gången presentera en gemensam integrerad lösning för offentligheten. Produkten, IVISYS Robo Inspect, är en integration av Scape Technologies’ UR5 bin-picker-robot och en IVISYS Pro V software- och hardware-enhet.

CTO för IVISYS, Moatasem Chehaiber, berättar: “Efter inledande diskussioner kring möjligheter av gemensamma lösningar för marknaden, såg vi snabbt möjligheten att integrera våra teknologier i en lösning som kan användas inom en mängd olika situationer inom automatisering av produktion. Det blev självklart att fokusera på 2 områden: Å ena sidan traditionell bin-picking, då ett villkorligt ämne plockas i en pall och placeras i en industriell process eller på ett band, och å andra sidan att kontrollera ämnen så att de uppfyller relevanta kvalitetskrav. Vår nya gemensamma produkt löser båda behoven,” säger Moatasem Chehaiber.

Den gemensamma utvecklingen av IVISYS Robo Inspect har tagit mindre än en månad och företagen arbetar nu tillsammans för att marknadsföra den nyutvecklade produkten. Man är övertygad om att den nyutvecklade produkten kommer öka intresset för bägge företagen och givetvis gagna både försäljning och annan utveckling.

IVISYS Robo Inspect video

För ytterligare teknisk information, kontakta

Moatasem Chehaiber, CTO, IVISYS
Telefon: +45 30 32 89 64
E-mail: mc@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS AB tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.
IVISYS hemsida: www.ivisys.com.

Om Scape Technologies

Scape Technologies är ett danskt automations- och mjukvaruföretag specialiserat inom det utmanande området “bin-picking”. Hantering av slumpvis placerade objekt från packlårar är bolagets kärnkompetens och det som gör Scape Technologies till en marknadsledande aktör inom området.
Scape Technologies hemsida: www.scapetechnologies.com.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission er Certified Adviser til IVISYS.