IVISYS har nyss offentliggjort verksamhetens memorandum inför den emission bestående av aktier och teckningsoptioner som äger rum under februari-mars 2015. Emissionen ger investerare möjlighet att investera i IVISYS inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm i april. IVISYS erbjuder en färdigutvecklad produkt för automatiserad kvalitetskontroll. Emissionen genomförs bland annat för att anskaffa kapital till att öka säljinsatserna som förväntas väsentligt bidra till verksamhetens snabba tillväxt. 

Emission inför planerad listning på Nasdaq First North i Stockholm

IVISYS genomför under februari-mars 2015 en emission av units bestående av aktier och teckningsoptioner. Teckningstiden inleds den 25 februari och avslutas den 12 mars 2015. Även allmänheten ges möjlighet till teckning. Memorandum finns nu tillgängligt för nedladdning på bolagets hemsida, www.ivisys.com.

Emissionen genomförs främst för att bredda ägandet och tillföra bolaget kapital för marknads- och säljaktiviteter samt för utökning av personalstyrkan. Genom emissionen kan bolaget tillföras högst cirka 12 miljoner kronor genom aktier i ett första steg och ytterligare cirka 8 miljoner kronor genom teckningsoptioner i ett senare skede. Listningen på First North är beroende av att IVISYS AB godkänns av marknadsplatsen samt att lägsta gräns för emissionens genomförande om cirka 7,6 miljoner kronor uppnås. IVISYS har inför emissionen erhållit teckningsförbindelser om cirka 7,7 miljoner kronor – förutsättningen för emissionens genomförande är således uppnådd.

IVISYS AB – automatisk kvalitetskontroll till tillverkningsindustrin

IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktionsserier som mindre tillverkare med kortare serier, där bolagets primära målgrupp finns. Bolagets initiala fokus är den europeiska fordonsindustrin, som består av drygt 3 000 tillverkare. Till denna målgrupp kan bolaget erbjuda ett kvalitetskontrollsystem som är anpassat till täta produktbyten.

Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, hårdvara och mjukvara, som utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. IVISYS visionssystem säkrar att IVISYS kunder kan leverera produkter utan fel, vilket har ett stort värde för IVISYS målgrupp. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. IVISYS skalar på så vis bort en stor kostnad för kunden då traditionella kvalitetskontrollsystem inte kan ändras utan att en specialist kallas in. Förutom den direkta konsultkostnaden sparar kunden också värdefull produktionstid.

VD Jakob Kesje kommenterar

– ”Vi har en färdig produkt som ger oss möjligheten att hjälpa tillverkare att eliminera defekter i sina leveranser till kunder. Vi är redo att skalera upp verksamheten och välkomnar alla som vill vara med på vår tillväxtresa som aktieägare i IVISYS.”

Läs mer om IVISYS i memorandumet som finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.ivisys.com).

Investerarträffar

I samband med emissionen kommer representanter från bolaget deltaga vid ett antal investerarträffar och en lunchträff för att informera om verksamheten och bolagets framtidsplaner. Investerarträffarna är kostnadsfria och det kommer att bjudas på lättare förtäring, på lunchträffen bjuds på lunch. För anmälan och ytterligare information om investerarträffarna och lunchträffen, vänligen kontakta Sedermera Fondkommission på e-post: anmalan@sedermera.se eller telefon 0431-47 17 00.

 *Information kring lokal/plats kommer att publiceras längre fram.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till IVISYS i samband med emissionen och den planerade listningen på First North.

För frågor rörande emissionen, vänligen kontakta    

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

 

Jakob Kesje, VD IVISYS AB

Telefon: +45 20 22 60 10

E-post: jk@ivisys.com