Pressmeddelande
IVISYS AB
556998-4981
2016-04-25

Jakob Kesje, VD och styrelseledamot i IVISYS AB (”IVISYS”), har genom sitt helägda bolag Kesje Holdings ApS, nyttjat 50 000 teckningsoptioner av TO 1 i IVISYS.

IVISYS VD och styrelseledamot Jakob Kesjes totala aktieinnehav i IVISYS kommer efter registrering att uppgå till
2 814 760 aktier.

 Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 är den 25 april 2016. Sista dag för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 är den 27 april 2016. Notera att de teckningsoptioner av serie TO 1 som inte avyttras senast den 25 april 2016, alternativt nyttjas senast den 27 april 2016, förfaller.

Certified Adviser

Sedermera Fondkommission är Certified Adviser till IVISYS.

Vid eventuella frågor avseende IVISYS teckningsoptioner av serie TO 1, vänligen kontakta

Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 431-47 17 00
E-post: info@sedermera.se

För mer information, vänligen kontakta

Jakob Kesje, VD IVISYS AB
Telefon: +45 20 22 60 10
E-post: jk@ivisys.com

Om IVISYS

IVISYS bildades den 16 december 2014. IVISYS har utvecklat en metod för automatisk kvalitetskontroll som är lämplig för såväl massproducenter med långa produktserier som mindre tillverkare med korta produktserier. Bolaget tillhandahåller fristående visionssystem med lösningar för kvalitetskontroll och erbjuder en ”plug and play”-lösning med enkel installation på bara några timmar. IVISYS levererar en helhetslösning med kameror, belysning, hårdvara och mjukvara. Produkten utför en höghastighetskvalitetskontroll och möjliggör flera kontrollpunkter i en enda kontroll. På så vis kan kvalitetskontroller utföras snabbare. IVISYS lösning är anpassad till olika produkter och variationer samt är okänslig för produkternas positionering. Inställningar kan justeras av kundens egen personal.