Przejście do produkcji odchudzonej (LEAN)

Koncepcja produkcji odchudzonej (LEAN) obejmuje wiele różnych zagadnień. Rozwiązania oferowane przez IVISYS mogą pomóc producentom rozwiązać niektóre z nich, jak na przykład zmniejszenie poziomu nadprodukcji, zwiększenie jej tempa i minimalizacja wad powstałych w procesie wytwórczym.


Ograniczanie nadprodukcji dzięki IVISYS Pro


Nadprodukcja jest jednym z 7 błędów opisanych przez koncepcję LEAN. Nadprodukcja może mieć wiele przyczyn, jedną z nich jest prognozowanie występowania usterek w trakcie produkcji.
Wykorzystując możliwości systemów wizyjnych z rodziny IVISYS Pro producenci mogą uzyskać szczegółowe dane oraz statystyki dotyczące liczby wadliwych produktów i na tej podstawie dokonywać precyzyjnych prognoz dotyczących wskaźników usterkowości.
Innym źródłem nadprodukcji jest nieprawidłowe rozpoznawanie sprawnych produktów jako “wadliwych”. Wykorzystywanie urządzeń z serii IVISYS Pro pozwala uniknąć tego typu błędów, czego efektem jest wyższy współczynnik produktywności.

Optymalizacja wydajności produkcji dzięki IVISYS Pro


Innym kluczowym zagadnieniem podczas stosowania koncepcji LEAN jest optymalizacja prędkości produkcji. Dzięki wykorzystaniu systemów wizyjnych z rodziny IVISYS Pro producenci mogą znacznie podnieść wydajność procesów wytwórczych.
Najbardziej oczywistym przypadkiem jest zastąpienie ręcznej procedury kontroli jakości systemem wizyjnym z rodziny IVISYS Pro. Nasz system jest w stanie analizować do 35 obiektów na sekundę, dzięki czemu pracuje nieporównywalnie szybciej, niż jakakolwiek metoda kontroli ręcznej.

Jednak nawet producenci wykorzystujący do tej pory systemy wizyjne mogą podnieść wydajność produkcji przestawiając się na rozwiązania IVISYS Pro.
Powodem tego jest możliwość prowadzenia przez IVISYS Pro wielu różnych kontroli jednocześnie, jak na przykład równolegle realizowana weryfikacja oraz wykrywanie usterek produktów.
Tym samym rozwiązania z rodziny IVISYS Pro mogą zastąpić różnego rodzaju stanowiska kontrolne niezbędne w wielu obecnych środowiskach produkcyjnych. Oprócz optymalizacji wydajności produkcji zapewnią również obniżenie łącznych kosztów eksploatacji dla procesu produkcyjnego.

Obniżanie liczby usterek dzięki IVISYS Pro


Trzecia zasada cechująca koncepcję LEAN obejmuje obniżenie liczby wadliwych produktów. Systemy wizyjne z rodziny IVISYS Pro oferują opcje tworzenia szczegółowych raportów pozwalając tym samym producentom na precyzyjne śledzenie zmian zachodzących w trakcie procesu wytwórczego, a związanych ze wskaźnikiem liczby produktów pozbawionych usterek.
Wspomniane raporty mogą zostać podzielone na liczne podkategorie obejmujące zmiany w procesie produkcji oraz statystyki dotyczące występowania konkretnych wad produktów.

Obejrzyj materiał wideo z prezentacją


Obejrzyj poniższy materiał wideo prezentujący przykładowe zastosowanie systemu IVISYS Pro.

Translate »